ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บของ ชมรมผู้เพาะเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ท่านจะได้รับรู้ข่าวสาร และ ประกาศ ของทางชมรม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การเพาะเห็ด ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม