ขออภัยขณะนี้เว็บไซด์อยู่ระหว่างปรับปรุง

กำหนดการฝึกอบรม การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และเห็ดเป็นยา มืออาชีพ ประจำปี 2560

ชมรมผู้เพาะเห็ดเศรษฐกิจ  มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 
จะจัดการฝึกอบรม หลักสูตร"การเพาะเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ และเห็ดเป็นยา
มีหลักสูตรในการฝึกอบรมดังนี้


1. การเพาะเห็ดชนิดต่างๆ เช่นเห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดอังการี เห็ดนางฟ้าภูฎาน เห็ดขอนดำเห็ดขอนขาว
เห็ดเป๋าฮื้อญี่ปุ่น เห็ดเป๋าฮื้อไทย เห็ดหูหนู เห็ดกระด้าง เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิงและ อีกมากมาย
 
2. การผลิตหัวเชื้อเห็ดมืออาชีพ ปฎิบัติทำอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ด ในอาหารวุ้น (PDA)
การแยกเนื้อเยื่อลงใน PDA การถ่ายเชื้อจาก PDA ลงในเมล็ดธัญพืช การดูแลให้ได้เชื้อบริสุทธิ์
ที่ไม่มีการปนเปื้อน สร้างสายพันธ์เห็ดใหม่ที่มีคุณภาพ และให้ผลผลิตสูง
3. การผลิตเห็ดถังเช่ามืออาชีพ เรียนรู้ทำอาหารเลี้ยงเชื้อ (PDA) แยกเนื้อเยื้อเห็ดถังเช่าลงใน
อาหารเลี้ยงเชื้อ (PDA) การทำอาหารเหลว การทำอาหารแข็งจากเมล็ดธัญพืช และตัวหนอนรวมทั้งการ
เลี้ยงดู การจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตของเห็ดถังเช่าที่มีสารสำคัญสูง การเก็บเกี่ยว การตลาด

ทั้ง 3 หลักสูตร เน้นการปฎิบัติควบคู่กับทฤษฎี เริ่มตั้งแต่วงจรชีวิตเห็ด ธรรมชาติของเห็ด
และวิธีการเพาะเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด รวมทั้งความรู้เรื่องโรคและแมลง การเก็บเกี่ยว
การตลาด ซึ่งสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

การฝึกอบรมจากชมรมผู้เพาะเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ทุกหลักสูตรรับประกันคุณภาพ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด

การฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตเห็ดถั่งเช่ามืออาชีพ"
วันที่ 22 กรกฏาคม 2560
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 21 กรกฏาคม 2560 (รับจำนวนจำกัด 10 ท่านเท่านั้น)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ท่านละ 5000 บาท

-----------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าอบรม ที่หมายเลขโทรศัพท์  081-736-8854 
ชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ม.เกษตรฯ วิทยาเขตกำแพงแสน   
ชื่อบัญชี นายพิทยา เจียมประเสริฐ เลขที่บัญชี 769-230306-0

ชมรมผู้เพาะเห็ดเศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม